Firma

Zastrzeżenie prawne


Gemius Spółka Akcyjna, zwana dalej „Gemius”, z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Domaniewskiej 48, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041076, NIP: 527-22-41-358, o kapitale zakładowym 13 700 000,00 zł, wskazuje i zastrzega, że treści zamieszczone w tym serwisie nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani rekomendacji w zakresie dostępnych na rynku narzędzi i platform dla sklepów internetowych. Treści te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

W celu skorzystania z usługi AdOcean użytkownik jest zobowiązany do zawarcia z Gemius odpowiedniej umowy (zob. część "Kontakt").

Prawa do serwisu jako całości przysługują Gemius. Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Użytkownicy serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych przez Gemius wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).