Produkt

Statystyki


Pomiar efektywności kampanii reklamowych w AdOcean dokonywany jest w oparciu o sprawdzone na polskim rynku badanie firmy Gemius SA - gemiusDirectEffect. Ta integracja systemu umożliwia uzyskanie najwyższej możliwej jakości w zakresie metodologii zliczania i prezentacji wyników 

Statystyki dostępne są dla:

  • administratorów systemu (użytkowników),
  • reklamodawców (statystyki dotyczące całej kampanii),
  • wydawców (część statystyk, która dotyczy powierzchni reklamowej danego wydawcy),
  • agencji (dostęp do statystyk paru reklamodawców).

Taki rozbudowany dostęp do danych kampanii ułatwia komunikację pomiędzy wydawcami, agencją a reklamodawcami. 

Raporty

Dla każdej kampanii istnieje także możliwość eksportu danych do plików csv lub pdf. Dodatkowo raporty okresowe (w wersji polskiej, czeskiej bądź angielskiej) mogą być wysyłane przez system automatycznie na podane wcześniej adresy e-mail (przypisane do kampanii). Raporty okresowe mogą być wysyłane codziennie, raz na tydzień, miesiąc, bądź też po zakończeniu całej kampanii.
 
Dostępne wskaźniki:

Emisje cookie

Emisje non-cookie

Wszystkie emisje

Zasięg

Kliknięcia non-cookie

Kolejne kliknięcia

Wszystkie kliknięcia

UC (User Clicks)

Inni UC

Wszystkie UC

Udane kliknięcia

SUC (Succesful User Clicks)

Akcje

Akcje post-click

Akcje post-view

UA (User Action)

UA-pc (User Action - post-click)

UA-pv (User Action - post-view)

CR-V (Conversion Rate - Views)

CR-U (Conversion Rate - Users)

AR-U (Action Rate - Users)

TTC (Time To Click)

TTA-pc (Time To Action - post-click)

TTA-pv (Time To Action - post-view)

Częstotliwość

Częstotliwość emisji/Zasięg

Częstotliwość kliknięć/AR-U

Województwa

Miasta

Przeglądarki

Systemy operacyjne

CTR (Click Through Ratio)

CTR d.i. (Click Through Ratio direct impact)

UCTR (User Click Through Ratio)

UCTR d.i. (User Click Through Ratio direct impact)

Rozwinięcia

TTExp (Time To Expansion)

UExp (User Expansions)

Częstotliwość emisji/UCTR d.i.

Częstotliwość emisji/UCTR

Pierwsze kliknięcia