Firma

Polityka prywatności


Polityka prywatności strony internetowej Gemius

Wejście w życie: 1 kwietnia, 2015 r.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zbierania i wykorzystywania informacji gromadzonych podczas używania niniejszej strony internetowej (“Strona”). Korzystając z tej strony, zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności.

KIM JESTEŚMY

Grupa Gemius to międzynarodowa firma badawcza, lider i prekursor w dziedzinie badań Internetu w Europie i na Bliskim Wschodzie. Gemius – firma pochodząca z Polski – prowadzi działalność w regionie EMEA (Europe, the Middle East and Africa) na trzydziestu rynkach.

Grupa Gemius obejmuje: siedzibę główną Gemius w Polsce (gdzie zbieramy dane, analizujemy je i gdzie rozwijamy nasze badania) oraz lokalne biura w wielu krajach, w szczególności spółki zależne Gemius, w których nasi specjaliści wspierają klientów w rodzimych językach oraz dostosowują nasze usługi do potrzeb lokalnych rynków.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, informacje otrzymujemy automatycznie. Obejmują one informację o adresie IP, systemie operacyjnym, szczegółowe informacje na temat przeglądarki, rozdzielczości ekranu, informacje zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii, datę i czas wizyty, oraz adres strony internetowej odwiedzonej bezpośrednio przed odwiedzeniem naszej strony.

JAK KORZYSTAMY Z INFORMACJI

Zgromadzone informacje używamy dla celów związanych z prowadzeniem naszej działalności badawczej, takich jak analiza danych, rozwój naszej strony internetowej, poprawa naszych badań, czy określenie skuteczności naszej komunikacji. Podczas przeglądania naszej strony, w większości przypadków jesteś rozpoznawany przez technologie, którymi się posługujemy (patrz poniżej „Jakich technologii używamy do zbierania informacji”). Jeśli przejdziesz do strony internetowej naszego klienta i podtrzymasz zgodę na wykorzystanie plików cookie i innych technologii, możemy cię dalej rozpoznawać (patrz „Deklaracja prywatności dla Wydawców używających naszych badań”).

KIEDY UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Za zarządzanie posiadanymi informacjami odpowiada siedziba główna Gemius. Możemy ujawnić zebrane dane innym członkom Grupy Gemius lub naszym podwykonawcom dla celów opisanych w Polityce prywatności. Te firmy mogą mieć dostęp do informacji tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do wykonywania powierzonych im zadań w naszym imieniu.

Ponadto, możemy przekazywać posiadane dane osobom trzecim, jeżeli ujawnienie jest wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne albo pożądane do obrony naszych praw, lub do podjęcia kroków wobec potencjalnie nielegalnych działań. Jeśli całość lub część naszej firmy byłaby sprzedawana, łączona lub w inny sposób przekształcana, posiadane przez nas informacje mogą zostać przekazane w ramach takiej transakcji innemu podmiotowi.

JAKICH TECHNOLOGII UŻYWAMY DO ZBIERANIA INFORMACJI

Używamy cookies i innych technologii, aby zebrać statystyczne informacje, dzięki którym możemy zrozumieć, co jest ciekawe i przydatne na naszej stronie internetowej.

Możesz kontrolować pliki cookie i inne technologie poprzez ustawienia przeglądarki. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalności naszej strony z których możesz korzystać. Aby uzyskać informacje o tym, jak zapewnić, byśmy nie zbierali informacji o Tobie, zajrzyj do naszej „polityki cookie”.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Gdziekolwiek przechowujemy dane, stosujemy warunki niniejszej polityki i obowiązującego prawa. Dla informacji będących pod własną kontrolą Gemius wdrożył odpowiednie środki w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności informacji.

Informujemy naszych pracowników na temat stosowanych przez nas zasad i procedur dotyczących poufności, bezpieczeństwa i prywatności i podkreślamy wagę przestrzegania tych zasad. Nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych osobowych.

Ograniczamy dostęp do danych i udzielamy go tylko uprawnionym osobom, które przetwarzają je w ramach wypełniania swoich obowiązków. Wszystkie z nich są związane niniejszą polityką prywatności oraz Dobrymi Praktykami Przetwarzania Danych Osobowych obowiązującymi w Grupie Gemius. Dostęp i wykorzystanie informacji do celów innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności nie zostaną zatwierdzone.

OKRES PRZECHOWYWANIA INFORMACJI

Przechowujemy informacje tak długo, jak to jest potrzebne do celów określonych w niniejszej Polityce (patrz część „Jak korzystamy z informacji”), chyba że dłuższy czas ich przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo.

KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ DZIECI

Grupa Gemius zwraca szczególną uwagę podczas przetwarzania danych dotyczących dzieci. Przed przetwarzaniem danych dzieci staramy się zapewnić, by zgoda rodzica lub opiekuna została uzyskana. Jednak, biorąc pod uwagę specyfikę Internetu, Gemius nie może zagwarantować, że osobą udzielającą zgody jest naprawdę opiekun dziecka. Jeśli uzyskamy informację, że przy użyciu tej strony zebraliśmy dane od dziecka bez potrzebnej zgody, usuniemy je z naszej bazy danych.

TRANSFER DANYCH MIĘDZY KRAJAMI

Twoje informacje mogą być przetwarzane w celach określonych w niniejszej polityce w każdym kraju, w którym Gemius ma filie, a poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na takie przekazywanie informacji. Transfer danych może się odbywać jednak pod warunkiem, że odbiorca danych zapewnia wystarczające gwarancje techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie było bezpieczne, a transfer danych jest regulowany umową lub aktem prawnym obowiązującym danego odbiorcę danych.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Aby uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wymagamy, aby złożyć wniosek w formie pisemnej, na adres e-mail lub adres pocztowy podany poniżej (w części „Kontakt z nami”). Niekiedy możesz zostać poproszony o udostępnienie danych, które pozwolą nam jednoznacznie przypisać zebrane dane do Ciebie. Będziesz mieć prawo wglądu do swoich danych osobowych i skorygować, zmienić lub usunąć je, gdy są niedokładne. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do Twoich informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić żądania, dostarczymy pisemne wyjaśnienie, dlaczego musieliśmy odmówić żądania dostępu.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka ta jest zgodna z sytuacją prawną i faktyczną obowiązująca na dzień jej wejścia w życie i jest okresowo przeglądana. Zachęcamy do regularnego jej przeglądania, w celu zaznajomienia się z jakimikolwiek zmianami. Jeśli wprowadzimy istotną zmianę w tej polityce lub w praktyce ochrony prywatności, zamieścimy widoczne zawiadomienie na tej stronie na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie takiej zmiany. Korzystanie ze Strony po takich zmianach oznacza, że akceptujesz zmienioną politykę prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące tej polityki prywatności, prosimy o kontakt:

Gemius S.A., ul. Domaniewska 48, 02-676 Warszawa
Tel.: + 48 22 390 90 90
Fax:+48 22 250 20 39
www.gemius.com
email: privacy[at]gemius.com