Produkt

Programmatic/RTB


 

Sprzedaż w modelu Programmatic - optymalizacja zysku z kampanii 

AdOcean umożliwia optymalizację zysków z kampanii dzięki zastosowaniu mechanizmu Programmatic. Polega on na automatycznej  sprzedaży powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym po możliwie najwyższej cenie. Wykorzystanie technologii Programmatic daje wydawcom ogromne możliwości pozyskiwania dodatkowych przychodów ze źródeł, które dotychczas nie były wykorzystywane. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest automatyczna optymalizacja przychodów z konkretnego placementu reklamowego.

AdOcean oferuje dwa modele sprzedaży w technologii Programmatic: Open RTB oraz waterfall

Model Open RTB pozwala zaoferować powierzchnię reklamową kilku dostawcom reklam (DSP) jednocześnie. Sprzedaż pojedynczych odsłon odbywa się w modelu aukcyjnym. Wartość każdej odsłony wyceniania jest na podstawie ceny minimalnej (floor price) określonej przez wydawcę, a także stawek zaproponowanych równocześnie przez platformy DSP biorące udział w aukcji. 

Dodatkowym rozwiązaniem w AdOcean, pozwalający optymalizować zyski ze sprzedaży odsłon w modelu Open RTB, jest Dynamic floor price. Mechanizm ten zakłada możliwość wzrostu ceny minimalnej określonej przez wydawcę w momencie odpytywania poszczególnych DSP o reklamę. Przykładowo, wydawca w kampanii Programmatic ustawił floor price w wysokości 2,00 eu. AdOcean porównuję tę cenę do cen kampanii bezpośrednich. Jeśli stawki za emisję w kampaniach bezpośrednich są wyższe, np. 3,00 eu, system automatycznie podbija floor pirce i wysyła zapytanie do DSP z ceną równą 3,00 eu. W ten sposób wydawca zawsze sprzedaje swoje powierzchnie po możliwie najwyższych stawkach.

Drugi programatyczny model sprzedaży dostępny w AdOcean to waterfall. Polega on także na udostępnieniu powierzchni reklamowej wielu dostawcom reklam,  lecz w określonym priorytecie. Logika działania systemu opiera się na odpytywaniu po kolei wybranych przez wydawcę DSP o reklamę. Pierwszy w kolejności reklamodawca, którego cena za odsłonę będzie wyższa od ustalonego przez wydawcę floor pirce’u, wyświetli reklamę. W przypadku gdy żaden z DSP nie kupi odsłony wówczas emitowana jest kampania z AdOcean. Co warto zauważyć, tę samą powierzchnię można wykorzystywać w sprzedaży bezpośredniej, a w modelu Programmatic zaoferować jedynie niesprzedaną powierzchnię.

 

AdOcean jest zintegrowany z:

DoubleClick, Adform, WideOrbit, Pubmatic, Clickonometrics, AppNexus.