Produkt

Programmatic/RTB


AdOcean jest zintegrowany z: PubMatic, Adform, Admeta, DoubleClick

        

Odpowiednie treści, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu

W AdOcean przygotowaliśmy unikalne rozwiązanie, które nazwaliśmy „waterfall”. Mechanizm ten pozwala zaoferować swoją powierzchnię reklamową kilku dostawcom reklam (DSP) jednocześnie. Logika działania systemu opiera się na odpytywaniu po kolei wybranych przez wydawcę DSP o reklamę.

Taki model pozwala zoptymalizować swoją powierzchnię reklamową ponieważ jedną odsłonę możemy zaoferować kilku kupującym. W przypadku gdy żaden z DSP nie „kupi” odsłony wówczas emitowana jest kampania z AdOcean. Co warto zauważyć tę samą powierzchnię można wykorzystywać w sprzedaży bezpośredniej. A do w modelu Programmatic zaoferować jedynie nie sprzedaną powierzchnię.

Mechanizm waterfall daje wydawcom ogromne możliwości pozyskiwania dodatkowych przychodów ze źródeł, które dotychczas nie były wykorzystywane. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest automatyczna optymalizacja przychodów z konkretnego placementu reklamowego.